Uslovi korišćenja

PREGLED

Ova web stranica se operiše od strane Flip&Fluff. Tokom korišćenja ovog sajta, termini "mi", "nas" i "naš" se odnose na Flip&Fluff. Flip&Fluff pruža ovu web stranicu, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ovog sajta, vama, korisniku, pod uslovom da prihvatite sve uslove, odredbe, politike i obaveštenja navedena ovde.

Posetom našem sajtu i/ili kupovinom nečega od nas, uključujete se u našu "Uslugu" i slažete se da budete obavezani sledećim uslovima i odredbama ("Uslovi korišćenja", "Uslovi"), uključujući dodatne uslove i odredbe i politike navedene ovde i/ili dostupne putem hiperlinka. Ovi Uslovi korišćenja se odnose na sve korisnike sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnike koji su pretraživači, prodavci, kupci, trgovci i/ili doprinosioci sadržaja.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre nego što pristupite ili koristite našu veb stranicu. Pristupom ili korišćenjem bilo kog dela sajta, slažete se da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa svim uslovima i odredbama ovog sporazuma, tada nemate pravo da pristupite sajtu ili koristite bilo koje usluge. Ukoliko se ovi Uslovi korišćenja smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove korišćenja.

Sve nove karakteristike ili alati koji budu dodati trenutnom prodavnicom biće takođe podložni Uslovima korišćenja. Možete pregledati najnoviju verziju Uslova korišćenja u bilo kom trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, menjamo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja postavljanjem ažuriranja i/ili promena na našem sajtu. Vaša obaveza je da redovno proveravate ovu stranicu radi promena. Vaše dalje korišćenje ili pristup sajtu nakon postavljanja bilo kakvih promena predstavljaće prihvatanje tih promena.

Naša prodavnica se hostuje na platformi Shopify Inc. Oni nam omogućavaju online e-trgovinski okvir koji nam omogućava da prodajemo naše proizvode i usluge vama.

ODELJAK 1 - USLOVI ONLINE PRODAVNICE Pristankom na ove Uslove korišćenja, izjavljujete da ste barem punoletni prema zakonima vaše države ili provincije prebivališta, ili da ste punoletni prema zakonima vaše države ili provincije prebivališta i da ste nam dali pristanak da vaši maloletni zavisnici koriste ovaj sajt. Ne smete koristiti naše proizvode u bilo koje nezakonite ili neovlaštene svrhe, niti smete kršiti zakone vaše jurisdikcije prilikom korišćenja Usluge (uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava). Ne smete prenositi bilo kakve viruse ili zlonameran kod. Prekršaj ili povreda bilo kog od ovih Uslova rezultovaće odmahšnjim prekidom vaših usluga.

ODELJAK 2 - OPŠTI USLOVI Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome iz bilo kojeg razloga u bilo koje vreme. Razumete da vaš sadržaj (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) može biti prenesen nešifrovan i da može uključivati (a) prenose preko raznih mreža; i (b) promene radi prilagođavanja tehničkim zahtevima povezivanja mreža ili uređaja. Informacije o kreditnoj kartici uvek se šifruju tokom prenosa preko mreža. Slažete se da nećete reproducirati, duplirati, kopirati, prodavati, dalje prodavati ili zloupotrebiti bilo koji deo Usluge, upotrebe Usluge ili pristupa Usluzi ili bilo koji kontakt na sajtu putem kojeg se pruža Usluga, bez izričitog pismenog odobrenja od nas. Naslovi korišćeni u ovom sporazumu uključeni su samo radi praktičnosti i neće ograničavati ili drugačije uticati na ove Uslove.

ODELJAK 3 - TAČNOST I POTPUNOST INFORMACIJA Nismo odgovorni ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, kompletne ili trenutne. Materijal na ovom sajtu služi isključivo u opšte informacije i ne bi trebalo da se oslanjate na njega ili ga koristite kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultacija sa osnovnim, preciznijim, potpunijim ili ažurnijim izvorima informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na vaš sopstveni rizik. Ovaj sajt može sadržavati određene istorijske informacije. Istorijskie informacije, neophodno, nisu aktuelne i služe samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Saglasni ste da je vaša odgovornost da pratite promene na našem sajtu.

ODELJAK 4 - IZMENE U USLUGAMA I CENAMA Cene naših proizvoda podložne su promenama bez prethodne najave. Zadržavamo pravo da u bilo koje vreme izmenimo ili obustavimo Uslugu (ili bilo koji deo ili sadržaj iste) bez prethodne najave. Nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmene, promene cena, suspenziju ili obustavu Usluge.

ODELJAK 5 - PROIZVODI ILI USLUGE (ako se primenjuje) Određeni proizvodi ili Usluge mogu biti dostupni isključivo online putem sajta. Ovi proizvodi ili Usluge mogu imati ograničene količine i podložni su povratu ili zameni prema našoj Politici povrata: Return policy. Učinili smo sve što je u našoj moći da prikažemo što tačnije moguće boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju na sajtu. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na vašem monitoru biti tačan. Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili Usluga bilo kojoj osobi, geografskom regiju ili jurisdikciji. Ovo pravo možemo primeniti na slučaj po slučaj. Zadržavamo pravo da ograničimo količine bilo kojih proizvoda ili Usluga koje nudimo. Sve opise proizvoda ili cene proizvoda možemo menjati u bilo koje vreme bez prethodne najave, isključivo po našem sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku obustavimo bilo koji proizvod. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili Uslugu na ovom sajtu se poništava tamo gde je zabranjena. Ne garantujemo kvalitet bilo kojih proizvoda, Usluga, informacija ili drugih materijala koje ste kupili ili stekli putem Usluge, niti garantujemo da će bilo kakve greške u Usluzi biti ispravljene.

ODELJAK 6 - TAČNOST RAČUNOVODSTVENIH I INFORMACIJA O RAČUNU Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koji nalog koji ste postavili kod nas. Možemo, prema našem sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine koje se kupuju po osobi, po domaćinstvu ili po narudžbini. Ova ograničenja mogu uključivati naloge postavljene od strane istog korisničkog naloga, iste kreditne kartice i/ili naloge koji koriste istu adresu za naplatu i/ili isporuku. U slučaju da napravimo promenu ili otkažemo nalog, možemo pokušati da vas obavestimo kontaktiranjem na e-mail adresu i/ili adresu za naplatu/broja telefona koje ste naveli prilikom postavljanja narudžbine. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo narudžbine koje, po našem isključivom mišljenju, izgledaju kao da su postavljene od strane trgovaca, preprodavaca ili distributera.

Slažete se da ćete pružiti trenutne, kompletne i tačne informacije o kupovini i računu za sve kupovine napravljene u našoj prodavnici. Slažete se da ćete pravovremeno ažurirati svoj nalog i druge informacije, uključujući svoju e-mail adresu i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli da završimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi.

Za više detalja, molimo vas da pregledate našu Politiku povrata: Return policy

ODELJAK 7 - OPITONALNI ALATI Možemo vam omogućiti pristup alatima trećih strana nad kojima mi ne vršimo nadzor, niti imamo bilo kakvu kontrolu ili ulogu. Priznajete i slažete se da pružamo pristup takvim alatima "kakvi jesu" i "kako su dostupni", bez ikakvih garancija, predstavljanja ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo snositi nikakvu odgovornost koja proizlazi iz vašeg korišćenja opcionih alata trećih strana. Svako korišćenje od strane vas opcionih alata ponuđenih putem sajta je potpuno na vašem sopstvenom riziku i slobodnom odlukom, a vi treba da budete sigurni da se upoznate sa uslovima na kojima alati trećih strana pružaju odgovarajućeg pružaoca usluga treće strane. Takođe možemo, u budućnosti, ponuditi nove Usluge i/ili karakteristike putem sajta (uključujući puštanje novih alata i resursa). Takve nove karakteristike i/ili Usluge biće takođe podložne ovim Uslovima korišćenja.

ODELJAK 8 - VEZE SA TREĆIM STRANAMA Određeni sadržaj, proizvodi i Usluge dostupni putem naše Usluge mogu uključivati materijale trećih strana. Veze trećih strana na ovom sajtu mogu vas usmeriti na web sajtove trećih strana koji nisu povezani sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu sadržaja ili tačnosti i nemamo nikakvu garanciju niti odgovornost za materijale ili web sajtove trećih strana, niti za bilo koje druge materijale, proizvode ili Usluge trećih strana. Nismo odgovorni za bilo koju štetu ili štetu koja se odnosi na kupovinu ili upotrebu dobara, Usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije obavljene u vezi sa bilo kojim web sajtovima trećih strana. Molimo vas da pažljivo pregledate politike i prakse trećih strana i pobrinite se da ih razumete pre nego što stupite u bilo koju transakciju. Žalbe, zahtevi, zabrinutosti ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba uputiti trećim stranama.

ODELJAK 9 - KORISNIČKI KOMENTARI, POVRATNE INFORMACIJE I OSTALI PRINOSI Ako, po našem zahtevu, pošaljete određene specifične priloge (na primer, prijave za konkurs) ili bez zahteva od nas, pošaljete kreativne ideje, predloge, planove ili druge materijale, bilo online, putem e-maila, putem poštanske pošte ili na drugi način (zajedno, "komentari"), slažete se da mi možemo, u bilo koje vreme, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevesti i inače koristiti u bilo kojem mediju bilo koje komentare koje nam prosledite. Nećemo biti i nećemo biti obavezani (1) da održavamo bilo koje komentare u tajnosti; (2) da plaćamo nadoknadu za bilo koje komentare; ili (3) da odgovaramo na bilo koji komentar. Možemo, ali nismo obavezni, da pratimo, uređujemo ili uklanjamo sadržaj koji odredimo, po našem sopstvenom nahođenju, da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, pornografski, nemoralan ili na drugi način neprihvatljiv ili krši intelektualno vlasništvo bilo koje strane ili ove Uslove korišćenja. Slažete se da vaši komentari neće kršiti prava bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštitni znak, privatnost, ličnost ili drugo lično ili svojstveno pravo. Takođe se slažete da vaši komentari neće sadržavati klevetnički ili drugačije nezakonit, zloupotrebljavajući ili nemoralan materijal, niti će sadržavati bilo koji računalni virus ili drugi zlonamerni softver koji bi mogao na bilo koji način uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo kog povezanog sajta. Ne smete koristiti lažnu e-mail adresu, pretvarati se da ste neko drugi ili na bilo koji način zavaravati nas ili treće strane u pogledu porekla bilo kojeg komentara. Sami ste odgovorni za sve komentare koje napišete i njihovu tačnost. Ne preuzimamo odgovornost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve komentare koje ste postavili vi ili bilo koja treća strana.

ODELJAK 10 - LIČNI PODACI Vaše dostavljanje ličnih podataka putem prodavnice uređuje naša Politika privatnosti, koju možete videti ovde: Privacy Policy

ODELJAK 11 - GREŠKE, NETAČNOSTI I IZOSTANCI Povremeno može postojati informacija na našem sajtu ili u Usluzi koja sadrži štamparske greške, netačnosti ili izostanke koji se mogu odnositi na opis proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme isporuke i dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravimo bilo kakve greške, netačnosti ili izostanke i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo narudžbine ako je bilo koja informacija u Usluzi ili na bilo kojem povezanom sajtu netačna u bilo kom trenutku, bez prethodne najave (uključujući nakon što ste podneli vašu narudžbinu). Ne preuzimamo obavezu da ažuriramo, izmenimo ili pojasnimo informacije u Usluzi ili na bilo kojem povezanom sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, informacije o cenama, osim ako to zakon zahteva. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje u Usluzi ili na bilo kojem povezanom sajtu, ne sme se uzeti kao znak da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojem povezanom sajtu izmenjene ili osvežene.

ODELJAK 12 - ZABRANJENE UPOTREBE Osim drugih zabrana navedenih u Uslovima korišćenja, zabranjeno vam je korišćenje sajta ili njegovog sadržaja: (a) u bilo koje nezakonite svrhe; (b) da biste tražili od drugih da izvrše ili učestvuju u bilo kojim nezakonitim radnjama; (c) da prekršite bilo koji međunarodni, federalni, pokrajinski ili državni propis, pravila, zakone ili lokalne propise; (d) da prekršite ili kršite naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) da uznemiravate, zlostavljate, vređate, štetite, klevetate, blatite, plašite, ili diskriminišete na osnovu pola, seksualne orijentacije, religije, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) da dostavite netačne ili obmanjujuće informacije; (g) da otpremate ili prenosite viruse ili bilo koji drugi tip zlonamernog koda koji će ili može se koristiti na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo kojeg povezanog sajta, drugih veb sajtova ili Interneta; (h) da prikupljate ili pratite lične podatke drugih; (i) da spamujete, phishujete, vrbujete, pretvarate se, paukujete, pretražujete ili skrivate; (j) u bilo koje nemoralne ili nepristojne svrhe; ili (k) da ometate ili zaobilazite sigurnosne funkcije Usluge ili bilo kojeg povezanog sajta, drugih veb sajtova ili Interneta. Zadržavamo pravo da prekinemo vaše korišćenje Usluge ili bilo kojeg povezanog sajta zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.

ODSEK 13 - ODRICANJE GARANCIJA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo i ne izjavljujemo da će vaše korišćenje naše usluge biti neprekidno, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka. Ne garantujemo da će rezultati koji mogu biti postignuti korišćenjem usluge biti tačni ili pouzdani. Slažete se da ćemo povremeno ukloniti uslugu na neodređeno vreme ili je otkazati u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Izričito se slažete da je vaše korišćenje usluge ili nesposobnost za korišćenje usluge isključivo na vaš rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge dostavljeni vam putem usluge (osim ako to izričito nismo naveli) pružaju se "kakvi jesu" i "kako su dostupni" za vaše korišćenje, bez bilo kakvih izjava, garancija ili uslova bilo koje vrste, bilo da se radi o izričitim ili prećutnim garancijama ili uslovima, uključujući sve prećutne garancije ili uslove o trgovinskoj sposobnosti, kvalitetu trgovinske sposobnosti, prikladnosti za određenu svrhu, trajnost, naslov i nepovredu. Ni u kom slučaju Flip&Fluff, naši direktori, službenici, zaposleni, povezane kompanije, agenti, izvođači radova, praktikanti, dobavljači, pružaoci usluga ili licencodavci neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, zahtev ili bilo kakvu direktne, indirektne, slučajne, kaznene, posebne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, izgubljene profite, izgubljene prihode, izgubljene uštede, gubitak podataka, troškove zamene ili bilo kakvu sličnu štetu, bilo na osnovu ugovora, delikta (uključujući nemar), stroge odgovornosti ili na drugi način, proizašle iz vašeg korišćenja bilo koje od usluga ili bilo kojih proizvoda nabavljenih korišćenjem usluge ili iz bilo kog drugog zahteva povezanog na bilo koji način sa vašim korišćenjem usluge ili bilo kojeg proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju ili bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat korišćenja usluge ili bilo kog sadržaja (ili proizvoda) postavljenog, prenesenog ili na drugi način dostupnog putem usluge, čak i ako ste obavešteni o mogućnosti takve štete. Zbog toga što neke države ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledične ili slučajne štete, u takvim državama ili jurisdikcijama naša odgovornost će biti ograničena u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

ODSEK 14 - NADOGRADNJA Slažete se da ćete nadoknaditi, braniti i osloboditi Flip&Fluff, kao i naše matične kompanije, povezane kompanije, partnere, službenike, direktore, agente, izvođače radova, licencodavce, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, praktikante i zaposlene, od bilo kakvog zahteva ili traženja, uključujući razumne naknade advokata, koje podnese treća strana zbog vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja ili dokumenata na koje se oni pozivaju ili vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane.

ODSEK 15 - RASTAVLJIVOST U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, ništava ili neizvršna, takva odredba će ipak biti izvršiva u punoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, a neizvršivi deo će se smatrati odvojenim od ovih Uslova korišćenja, a takva utvrđenja neće uticati na važnost i izvršenje bilo kojih drugih preostalih odredbi.

ODSEK 16 - PRESTANAK Obaveze i odgovornosti stranaka nastale pre datuma prestanka ostaju važeće nakon prestanka ovog sporazuma iz svih razloga. Ovi Uslovi korišćenja su važeći sve dok ih ne prekinete vi ili mi. Možete prekinuti ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku obaveštavajući nas da više ne želite koristiti naše usluge, ili kada prestanete koristiti našu web lokaciju. Ako po našem sopstvenom mišljenju ne uspete, ili sumnjamo da niste uspeli, da se pridržavate bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja, mi takođe možemo prekinuti ovaj sporazum u bilo kom trenutku bez prethodne najave i ostaćete odgovorni za sve iznose koji dospevaju do datuma prestanka; i/ili ćemo, shodno tome, možda vam uskratiti pristup našim uslugama (ili bilo kom delu istih).

ODSEK 17 - KOMPLETAN SPORAZUM Neispunjavanje ili neuspostavljanje naše svestranosti sa bilo kojim pravom ili odredbom ovih Uslova korišćenja neće predstavljati odustajanje od takvog prava ili odredbe. Ovi Uslovi korišćenja i bilo koje politike ili operativna pravila koja smo postavili na ovoj veb lokaciji ili u vezi sa uslugom čine celokupan sporazum i razumevanje između vas i nas i uređuju vaše korišćenje usluge, nadmašujući sve prethodne ili savremene sporazume, komunikacije i predloge, bilo usmeni ili pisani, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije Uslova korišćenja). Svaka nejasnoća u interpretaciji ovih Uslova korišćenja neće se tumačiti protiv stranke koja je sastavila.

ODSEK 18 - PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE Ovi Uslovi korišćenja i svaki odvojeni sporazum putem kojeg vam pružamo usluge će biti uređeni i tumačeni u skladu sa zakonima Srbije.

ODSEK 19 - PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA Možete pregledati najaktuelniju verziju Uslova korišćenja u bilo kom trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo, po našem vlastitom nahođenju, da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja postavljanjem ažuriranja i promena na našoj veb lokaciji. Vaša odgovornost je da periodično proveravate našu veb lokaciju radi promena. Vaše dalje korišćenje ili pristup našoj veb lokaciji ili uslugama nakon postavljanja bilo kakvih promena na ovim Uslovima korišćenja predstavlja prihvatanje tih promena.

ODSEK 20 - KONTAKT INFORMACIJE Pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja treba da budu upućena nama na info.flipandfluff@gmail.com.

Naše kontakt informacije su navedene ispod:

Naziv firme Stefan Mijailovic PR Flip&Fluff

Adresa Svetozara Markovica 99A 34000 Kragujevac, Srbija

+381605515108

Matični broj 66948951

PIB 113611173